Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων

Η εταιρεία μας αντιπρωσωπεύει τρακτέρ (CASE) – μηχανήματα έργου της εταιρείας Παύλος Ι. Κοντέλλης και παρελκόμενα της εταιρείας TERRA. Στα μηχανήματα έργου περιλαμβάνονται φορτωτές, φορτηγά και λοιπά χωματουργικά.